Modeling of spin-dependent hot-electron transport in the spin valve transistor

Modeling of spin-dependent hot-electron transport in the spin valve transistor, Vlutters, R., van’t Erve, O.M.J., Jansen, R., Kim, S.D., Lodder, J.C., Vedyaev, A., Dieny, B., Physical Review B, 65, 024416 (2002)


Copyright © 2015 - Spintec.fr - Réalisation par OXIWIZ

Scroll to Top